יער מאכל חינוכי

שמורת רעות – יער מאכל חינוכי-קהילתי בגדרה

יער מאכל קהילתי – חינוכי אשר הוקם ביוזמה של בית ספר "רעות" הסמוך ליער מאכל. במשך השנים תלמידי כיתה ד' עוברים תכנית חינוכית שנתית הכוללת עבודה ולימוד בתחום יערנות מאכל. הפרויקט הוקם בתמיכת משרד החקלאות והמועצה המקומית גדרה, וכיום הטיפול בו משותף לתלמידי בית הספר ותושבים מתנדבים.

שקופית קודמת
שקופית הבאה