SDG

UN-SDG

הSDGs הינם אוסף של 17 יעדים גלובליים לפיתוח בר-קיימא אשר אומצו ע״י האו״ם.

בשנת 2015 אושרו יעדים אלו באסיפה כללית של האו״ם על ידי 193 מדינות , בניהן ישראל. 17 יעדים לעולם טוב יותר עד שנת 2030. השם הרשמי של ה-SDGs הוא "שינוי העולם שלנו: אג׳נדה 2030 למען פיתוח בר קיימא". 

היעדים הגלובליים הם היעדים שעלינו, כאנושות, לממש יחד אם ברצוננו לשרוד  בכדור הארץ. לפי האו״ם יש לנו כעשור, עד 2030, לשנות את הצורה שבה אנחנו צורכים אנרגיה, מקיימים חקלאות, מנהלים מים, מדברים עם שכנינו ומנהלים קהילותינו. בצורה בה עושים עסקים, באחריות חברתית, וחשיבה לטווח ארוך.

חברות ואירגונים אשר רוצים להיות חלק מהשינוי יכולים למדוד את העשייה והתוצרים שלהם על פי אינדיקטורים ומדדים של יעדי הSDG וכך ניתן לראות מה האימפקט שלהן לעולם טוב ומקיים יותר.

ReForest כעסק חברתי-סביבתי בחרה להשתתף בהגשמת היעדים הללו ולעמוד במדדים והמטרות אשר הוגדרו בSDG. ואלו היעדים בהם אנו לוקחים חלק:

יעד 2: אפס רעב/אי ביטחון תזונתי.
לשים קץ לרעב, להשיג ביטחון תזונתי ותזונה משופרת ולקדם חקלאות בת-קיימא.

יעד 12: צריכה וייצור אחראיים.
כדור הארץ סיפק לנו שפע של משאבי טבע. אולם לא השתמשנו בהם באופן אחראי.

יעד 13: שינוי אקלים.
נקיטת צעדים משמעותיים ופעולה למלחמה בשינוי האקלים ובהשלכותיו.

יעד 15: חיים על פני האדמה.
הגנה על מערכות אקולוגיות ביבשה, שחזורן וקידום שימוש בר קיימא בהן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *